Nostojet Oy

Välkommen till våra hemsidor!

NostoJet - ett serviceföretag som specialiserat sig i att lyfta Dig högre


Högklassiga och trygga skylifts

Ring oss på +358 (0)500-490 240.
Du når oss dygnet runt.

Rensning av takrännor

Vi sköter rensning av takrännor i olika fastigheter.

Fällning av träd

Vi fäller träden även i de ställen som är svåra och besvärliga.

Skylifts

I en arbetskorg kan flera människor samtidigt jobba eftersom arbetskorgens bredd kan justeras hydrauliskt.

Tvättning av väggar

Vi utför tvättning av väggar samt ser till att de nödvändiga apparaer och utrustning finns på arbetsplatsen.

Service av flaggstånger

Med help av skylift går (service och) underhåll av flaggstången lätt och smidigt utan att man behöver fälla flaggstången.

Snöröjning från taken

Det tryggaste sättet att röja snö från taken är med en skylift. Med skickheter och flera års erfarenhet röjer vi snön från taken på fastigheter.

Säkerhetsselar

För att garantera arbetssäkerheten är alla våra skyliftar utrustade med tillbörliga säkerhetsselar.

Glöm kablar

Elektricitet till alla vergtyg direkt från arbetskorgen, så att du inte behöver dra skarvsladdar från fastighet/byggnad till bilen.

Förare som hjälper till

Alla våra förare hjälper vid behov till t.ex. i att måla, rengöra vattenrännor osv.

NostoJet

Våra högklassiga skylifts lyfter dig högt - tryggt och säkert.

Arbetshöjd, m

Copyright © 2019 Nostojet Oy | SiteEngine © Megative Tmi. All Rights Reserved.